Home

PpHVideo Producties

The 11Fountains

In het kader van de Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018


Andere projecten:

11Fountains 2018


Met mist (in Leeuwarden ), ijs (in Dokkum) en heel veel water (in de andere negen steden) zijn de elf fonteinen officieel in gebruik genomen op vrijdagmiddag 18 mei 2018; een van de duurste en meest besproken  projecten van  de Culturele Hoofdstad Leeuwarden. Gewapend met de videocamera en statief ben ik naar alle 11 Friese steden gereden en heb alle fonteinen gefilmd. Jammer dat niet alle fonteinen al in werking waren.


Piet van der Henne.

DE VERJAARDAGSTAART

Korte documentaire

VERENIGDE BRUINE ZEILVAART FRANEKER

Voorlichtingsfilm

RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN

Korte vakantiefilm

Mirthe, Lieke en Jort zitten op de badmintontafel op het schoolplein van cbs Toermalijn met elkaar te praten. Mirthe is bijna jarig en zegt tegen de andere twee: “Hoe zou de bakker zo'n verjaardagstaart maken met de foto van de jarige er op.

De Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen (VBZH) is een vereniging die opgericht is om het contact tussen de bruine vloot en de gemeente Harlingen op te starten en te onderhouden.

Tijdens onze vakantie in juni 2017 in Languedoc-Roussillon, hebben we ook het reservaat "Reserve Africaine de Sigean" bezocht en ik heb daar een kort filmpje van gemaakt.

SILENCE IN THE RINGS

Factual Entertainment

Jacob Roorda is een bekend persoon in Harlingen. Bij ieder evenement is hij aanwezig met zijn camera om alles vast te leggen. Jacob doet meer dan alleen filmen: hij schildert, maakt prachtige tekeningen, maquettes van vooral gebouwen en mooie draadschilderijen.

Tijdens de Agrarische Dagen 2015 hebben er veel bands opgetreden in Franeker. In deze muziek/video laten we jullie nog wat hoogtepunten zien van een aantal optredens.

1 januari 2018 De gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel fuseren op 1 januari 2018 tot een nieuwe sterke gemeente Waadhoeke.

website gewijzigd 7 juni 2018

Copyright **PpHVideo**

deze website is gemaakt door P.P. van der Henne