Uit de regio Franeker

2018

2017

De gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel fuseren op1 januari 2018 tot een nieuwe sterke gemeente Waadhoeke.

Na afwezigheid van tweehonderd jaar wordt de Franeker Academie nieuw leven ingeblazen. Op 5 oktober werd in de Botniastins een intentieverklaring ge-tekend door alle betrokken partijen: de Gemeente Franekeradeel, de Campus Fry-slân van de Rijksuniversiteit Groningen en de Protestantse Gemeente Franeker.

2016

2016

Franeker is de laatste tijd flink onder handen genomen. Zo is onlangs de nieuwe Oosterpoortbrug geopend en wordt vrijdag 28 okt. 2017 de nieuwe Stationsbrug geopend. Gedepteerde Poepjes van de Provincie Friesland neemt samen met leerlingen van de Toer-malijn, de Kabas en de Opslach de nieuwe brug in gebruik.

”Opening Stadspark “ in Franeker. Het Sjaerdemapark in Franeker is op 17 juni heropend door Joop Bekkema. Tevens is het standbeeld ‘Renate’ onthuld.

De website is gewijzigd op 29 november 2018

Copyright by **PpHVideo 2018**

De website is gemaakt door  Piet van der Henne

Nederland