Films maken zonder vooraf iets te plannen

Houd je scenes kort:

Als vuistregel kan gesteld worden dat scenes tussen de 2 en 20 seconden duren en dat leuke montage een afwisseling van korte en iets langere scenes  bevat.

Maak je film niet te lang:

Probeer vooral niet een complete film van 90 minuten te maken. Ik maak meestal filmpjes die korter zijn  dan 30 minuten en dat is al heel lang.

Volgorde veranderen kan:

Er wordt niet snel aan gedacht, maar je hoeft de scenes niet te gebruiken in de volgorde waarin je ze hebt opgenomen. Als je deze opties in de gaten houdt krijg je opeens een veel grotere flexibiliteit om een interessant ogende opeenvolging van scenes te maken.

Wees zuinig met effecten en overgangen:

Je film is niet bedoeld om de mogelijkheden van je montage software in het creëren van speciale effecten en overgangen te tonen! Dit soort overgangen zijn in principe kunstmatig en niet representatief voor de manier waarop mensen naar de wereld kijken.  In minstens 90% van de gevallen is een ’sharp cut’ een scherpe overgang, van de ene scene naar de volgende de beste keuze.

Voeg wat muziek toe:

Met muziek kun je het kijkgenot behoorlijk vergroten. Voeg het toe tijdens lange passages waarin nauwelijks relevant geluid te horen is. Als er tijdens deze passages korte momenten zijn met geluid dat je hoorbaar wilt laten zijn, kun je het volume tijdelijk iets verlagen. Natuurlijk moet je het gebruik van muziek niet overdrijven en moet de muziek bij de scenes passen.

Probeer en kijk:

Als laatste, maar zeker niet onbelangrijkste punt, is te melden dat je steeds blijft proberen en kijken. Nadat je een aantal scenes achter elkaar hebt geplakt, test dan hoe het er uitziet door een paar keer af te spelen en veranderingen aan te brengen als je niet tevreden bent met het resultaat.

1. Houd je scenes kort;

2. Maak je film niet te lang;

3. Volgorde veranderen kan;

4. Wees zuinig met effecten en overgangen;

5. Voeg wat muziek toe;

6. Probeer en kijk.

Aangepast d.d. 28 september 2023

Ontwerp: Pieter van der Henne

Copyright by pphvideo, Franeker